Over ons

De Nicolaas G. Pierson Foundation is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema’s van dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur. De NGPF richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijker en duurzamere samenleving. Hiermee tracht de Nicolaas G. Pierson Foundation bestaand wetenschappelijk onderzoek en kennis over deze thema’s toegankelijker te maken voor het grote publiek en het maatschappelijk en politiek debat erover te stimuleren. Daarnaast initieert de NGPF zelf wetenschappelijk onderzoek. www.ngpf.nl

Marianne Thieme is fractievoorzitter en mede-oprichtster van de Partij voor de Dieren. Na haar studie rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte zij enkele jaren (van 1998 tot 2001) bij een overheidsadviesbureau. Haar dierenbeschermingsloopbaan begon zij als faunaconsulent van de Dierenbescherming, waarna ze in 2001 beleidsmedewerker werd van Bont voor Dieren. In oktober 2002 richtte ze samen met andere dierenbeschermers de Partij voor de Dieren op. Na de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2004, werd Marianne Thieme directeur van Stichting Wakker Dier. In die laatste functie werd ze in september 2006 door het landbouwvakblad “De Boerderij” uitgeroepen tot de meest invloedrijke vrouw van Nederland op het gebied van de maatschappelijke en economische positie van boeren. In november 2006 werd de Partij voor de Dieren met twee zetels gekozen in de Tweede Kamer en werd ze fractievoorzitter.

Karen Soeters

Karen Soeters werd in augustus 2007 benoemd tot directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm ‘Meat the Truth’, verantwoordelijk voor daarop volgende documentaire ‘Sea the Truth’ en een van de makers van een visueel document over onverdoofd ritueel slachten. Naast deze activiteiten is ze werkzaam als docent mediapsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media en informatiemanagement en is Karen bestuurslid bij de Nederlandse Vegetariërsbond en bij Bont voor Dieren. Tijdens haar studie communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze naast beleidsstudies en publieksstudies ook recht en politicologie als verdieping gevolgd. Karen Soeters volgt de problematiek met betrekking tot dierenwelzijn en milieu al zo lang als zij zich kan herinneren. Na haar studie is Soeters werkzaam geweest als onderzoeker voor onder andere een internationaal onderzoeksbureau in New York. Daarnaast is ze als consultant voor verschillende organisaties actief geweest.

Niko Koffeman is oprichter en voorzitter van de Nicolaas G. Pierson Foundation en lid van de Eerste Kamer namens de Partij voor de Dieren. Al in 1992 bedacht hij dat er een Partij voor de Dieren zou moeten komen. Toen dat idee in 2002 waar gemaakt werd door Lieke Keller, Marianne Thieme en Ton Dekker, stond hij hen vanaf aanvang met raad en daad terzijde. Niko Koffeman is een bevlogen dieren-, natuur- en milieubeschermer sinds zijn 18e. Hij verhinderde met de aanleg van een protestbos in het Lickebaertgebied dat daar een vuilstort kwam, hij voerde campagnes tegen de plezierjacht en genetische manipulatie van dieren, was medeoprichter van Stichting Wakker Dier en kreeg landelijke bekendheid in de strijd tegen de drijfjacht op wilde zwijnen door het Koninklijk huis. Hij begeleidde als extern campagneadviseur de SP van 0 naar 25 zetels in het parlement in 13 jaar. Koffeman is de bedenker van Adopteer-een-kip, Adopteer-een-appelboom en de VegaPolis. Tevens is de film Meat the Truth ontstaan naar een idee van Koffeman.