Bekijk Meat the Truth
Meat the Truth is beschikbaar in de volgende talen

Negentiende internationale klimaattop van start

Maandag is in de Poolse hoofdstad Warschau de internationale klimaattop van de Verenigde Naties (VN) van start gegaan. Tijdens deze top zijn meer dan 190 landen vertegenwoordigd. In 2015 moet er in Parijs een nieuw klimaatakkoord worden gesloten, wat alle landen moet bewegen om hun uitstoot te verminderen. Momenteel zijn alleen de geïndustrialiseerde landen onder het Kyoto-protocol geëngageerd. Ook staat het tegengaan van de opwarming van de aarde op het programma. De internationale klimaattop wordt voor de negentiende keer georganiseerd.

Bron

13-11-2013

IJs reageert sneller op klimaat dan gedacht

Een bescheiden temperatuursverandering heeft al meteen gevolgen voor de ijskappen. Dat wordt aan getoond door een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De onderzoekers kwamen erachter dat ijs aanzienlijk sneller reageert op het klimaat dan altijd was aangenomen. De wetenschappers onderzochten onder andere de Groenlandse gletsjers en ontdekten dat deze de laatste jaren veel ijs verliezen. Het smeltende ijs draagt bij aan de stijging van de zeespiegel.

Bron: duurzaamnieuws.nl

19-09-2012

Minder vlees eten levert net zoveel op als minder auto’s

Een studie van het adviesbureau CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu heeft bevestigd wat Meat the Truth eerder al duidelijk maakte: gezien de enorme en schadelijke invloed van de vleesproductie, geeft minder vlees eten een aanzienlijk voordeel voor het milieu. CE Delft keek naar de negatieve impact van vleesproductie op CO2-uitstoot, verzuring, biodiversiteit, landgebruik en vermesting. Natuur & Milieu is een campagne gestart om de consument te bewegen minder vlees te gaan eten.

Bron: trouw.nl

17-09-2012

‘Klimaatprobleem eerste zichtbaar op voedselmarkt’

Tijdens haar duurzame troonrede op Duurzame Dinsdag pleitte Marjan Minnesma voor een duurzamere manier van leven en produceren. Zij wees op de grote noodzaak om te voorkomen dat voedselschaarste die veroorzaakt wordt door klimaatproblemen zal leiden tot volksverhuizingen en op z’n best “sociale onrust”.

Bron: boerderij.nl

05-09-2012

Watertekorten kunnen leiden tot “massamoorden”

Aangezien de wereld in de komende decennia waarschijnlijk te maken krijgt met watertekorten, houden de Amerikaanse inlichtingendiensten al rekening met instabiliteit en falen van de staat in landen die getroffen zullen worden door waterproblemen en voorzien zij etnische conflicten, regionale spanningen en zelfs massamoorden. Upmanu Lall, directeur van het Watercentrum van de Columbia University, relativeert dit doemscenario, maar bevestigt dat de gevolgen van droogte groot kunnen zijn. “Maar als we nu ingrijpen, vooral als het gaat om inefficiënt waterverbruik in de landbouw, kunnen we een ramp voorkomen.”

Bron: duurzaamnieuws.nl

05-09-2012

Vlees eten heeft geen toekomst

Als we minder vlees gaan eten, of wanneer een significant deel van de wereldbevolking vegetarisch gaat eten, hebben we een betere kans om binnen enkele decennia watertekorten onder controle te houden. Dat staat in een rapport van het Stockholm International Water Institute (SIWI), een organisatie die onderzoek doet naar duurzaam gebruik van water. Het rapport wijst erop dat vooral het produceren van vlees en andere dierlijke producten om veel water vraagt, tot tien keer meer dan bij de productie van plantaardig voedsel.

Bron: standaard.be

03-09-2012

Voedselproductie onder druk door verlies aan biodiversiteit

De golf uitstervende planten en dieren zet de wereldwijde productie van voedsel onder druk. Door het verdwijnen van wilde varianten komt de veredeling van landbouwgewassen in gevaar. Boeren hebben daarnaast last van het uitsterven van insecten, vogels en vleermuizen die hun gewassen bestuiven.
Voor bijna alle bedreigde soorten geldt dat verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud, een belangrijk gevaar is. Daarnaast worden planten en dieren vooral bedreigd door illegale jacht en handel, overexploitatie, vervuiling en de laatste jaren ook steeds meer door de klimaatverandering.

Bron: Piepvandaag.nl

20-06-2012

Vlees eten nog steeds vanzelfsprekend?

Volgens onderzoekers van LEI Wageningen UR, is er in Nederland een verschuiving opgetreden naar een consumptiepatroon dat aanzienlijk minder vlees bevat. Bijna één op de vijf Nederlanders consumeert de hoofdmaaltijd vleesarm of vleesloos, en nog eens ruim twee op de vijf eet niet meer dan vier dagen in de week vlees. Met vegetariërs en veganisten meegerekend is een kwart tot een derde van de consumenten actief bezig met minder vlees eten, dat is geen marginaal verschijnsel meer. Ondanks dat steeds meer mensen minder vlees proberen te eten, ziet het overgrote deel van Nederland vlees nog steeds als een noodzakelijk onderdeel van de maaltijd. Een meerderheid van 63% reageert bevestigend op de stelling dat vlees de maaltijd compleet maakt.

Bron: duurzaamnieuws.nl

13-06-2012

Klimaatvluchtelingen Malediven naar Australië

De president van de Malediven bereidt zich voor op een mogelijke verplaatsing van de 350.000 inwoners van de eilandengroep, wanneer de stijgende zeespiegel het leven daar onmogelijk maakt. Door erosie van de zee zijn al veertien eilanden verlaten en ook de Tsunami van 2004 veroorzaakte een enorme ravage vanwege de geringe hoogte van de eilanden. De klimaatvluchtelingen zouden het liefst naar Australië gaan, maar Sri Lanka en India zijn ook goede opties.

Bron: duurzaamnieuws.nl

27-01-2012

Vogels en vlinders houden klimaatverandering niet bij

Volgens Europese wetenschappers kunnen vogels en vlinders de klimaatverandering niet meer bijhouden. De afgelopen twintig jaar blijken vlinders 135 km en vogels 212 km achter te lopen op hun door klimaatverandering verschuivende leefgebieden. Afhankelijkheden tussen soorten kunnen worden verstoord, aangezien de verschuiving niet gelijk op gaat tussen de soortgroepen.

Bron: duurzaamnieuws.nl

18-01-2012